Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019

Nhận tin mới kết hợp nhiều tiêu chí

Đăng ký theo dõi tin mới qua email. Nếu bạn là một người không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm trên mạng, chức năng đăng ký theo dõi tim mới sẽ giúp bạn rất tốt trong việc này. Để sử dụng trước hết bạn cần phải đăng nhập thành viên. tiếp đến hãy chọn các tiêu chí mà bạn cần, ví dụ tiêu chí của bạn là : Bất động sản - Nhà barak - Cần bán - tại Praha Chỉ cần chọn theo chuyên mục và nhấn đăng ký, vậy là khi có bất kỳ một tin mới nào liên quan tới các tiêu chí được đặt ra bạn sẽ nhận được email thông báo. (chỉ khi có tin mới, và gửi 1 ngày 1 lần mà thôi)

Bộ máy tìm kiếm nhanh chóng và chính xác

Với công cụ tìm kiếm mạnh mẽ sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra được các thông tin theo nhiều tiêu chí như danh mục, địa chỉ, bán kính và loại tin.